0
Trampolinspecialisten kundvagnsikon
0 kr

Din varukorg

Töm
Summa:
varukorg: 0 kr
0

Integritet och GDPR

Senast uppdaterad maj 2018

Vi på Trampolinspecialisten är mycket måna om din integritet då du kontaktar oss.

Detta innebär bland annat att vi endast samlar in och lagrar den information vi behöver för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och att vi tillhandahåller information om vilka personuppgifter vi hanterar och dina rättigheter gällande dessa.

Från och med 25 maj 2018 gäller en gemensam europeisk lagstiftning vad gäller behandling av personuppgifter, kallad GDPR (General Data Protection Regulation). För att få reda på mer om hur Trampolinspecialisten behandlar personuppgifter i linje med denna, se information nedan.

1
Dina rättigheter

För de personuppgifter vi på Trampolinspecialisten hanterar om dig har du följande rättigheter. Om du vill åberopa någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på info@trampolinspecialisten.se eller via telefon 08-502 744 31.

Notera att vid begäran av utdrag enligt nedan måste Trampolinspecialisten vidta rimliga åtgärder för att styrka identitet och säkerställa säker informationsöverföring. Detta innebär att handlingar för att verifiera identitet hos den som efterfrågar uppgifterna kommer att efterfrågas, och att ovanstående uppgifter ej kommer att lämnas ut via e-post eller över telefon.

 • Du har rätt att få reda på vilken information vi har lagrad om dig. De behandlingar som sker listas under nästa flik, Personuppgiftsbehandlingar. Där kan du se bland annat syfte, rättslig grund för vår behandling och hur länge uppgifterna lagras.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett fullständigt utdrag av de personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om de uppgifter vi har om dig är felaktiga.
 • Du har rätt att bli raderad från våra register. Detta gäller dock inte om vi måste lagra dina personuppgifter för att fullfölja ingånget avtal eller på att sätt efterleva nuvarande eller framtida lagstiftning. Exempel på detta kan vara garantiåtaganden eller bokföringslagen.
 • Du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan få dina personuppgifter utdragna i ett strukturerat format för överflyttning till annan aktör. Detta gäller dock endast om vi behandlar uppgifterna med stöd av avtal eller samtycke, och endast för uppgifter du själv lämnat till oss, eller som samlats in av oss som resultat av dina aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Precis som för radering gäller detta dock endast om uppgifterna inte behövs för att fullfölja avtal eller lagstiftning.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Trampolinspecialisten kommer då att upphöra med behandlingen tills frågan har utretts.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen om de personuppgiftsbehandlingar som utförs av Trampolinspecialisten.

2
Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Trampolinspecialisten i Stockholm AB, organisationsnummer 556531-5537, i denna personuppgiftspolicy benämnd Trampolinspecialisten, är personuppgiftsansvarig. Du som är/kommer i kontakt med Trampolinspecialisten kallas kunden eller användaren.

Trampolinspecialisten har därmed ansvar för samtliga uppgifter du lämnar i kontakt med oss, inklusive beställningar, mejl- eller telefonkontakt, besök i butik eller annat sätt.

Du kan nå oss på följande sätt:
Telefon: 08-502 744 31
E-post: info@trampolinspecialisten.se
Adress: Mätslingan 21A, 187 66 Täby

Personuppgifter

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med annan information kan unikt identifiera en individ. Exempel på sådana uppgifter är namn, e-postadress och telefonnummer.

Syfte med Trampolinspecialistens hantering av personuppgifter

Personuppgifter hanteras av Trampolinspecialisten i syfte att fullfölja åtaganden gentemot dig som blivande eller varande kund (leverans, betalning, garantiåtaganden, etc.) samt kommunikation (även då en kundrelation ännu ej existerar). Detaljer kring de personuppgiftsbehandlingar där vi agerar som personuppgiftsansvarig finns under fliken Personuppgiftsbehandlingar. Trampolinspecialisten ansvarar för att dessa uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Inga känsliga personuppgifter (exempelvis hälsotillstånd, etnisk tillhörighet eller politiska åsikter) behandlas.

Säkerhet

Personuppgifter hanteras med fokus på säkerhet genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Detta innebär bland annat:

 • Samtliga system som hanterar personuppgifter har behörighetssystem för att förhindra otillbörlig åtkomst.
 • Anställda hos Trampolinspecialisten har utbildats och följer interna policies för integritet och informationssäkerhet.
 • Kryptering och andra skyddsåtgärder används i samtliga system som lagrar personuppgifter.
 • Externa aktörer som behandlar personuppgifter för Trampolinspecialistens räkning har undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter som skickas in utan att de efterfrågats raderas efter maximalt 12 månader, undantaget om dessa ingår i ett fortlöpande ärende eller köp.

Cookies på trampolinspecialisten.se

När du besöker trampolinspecialisten.se lagras ett mindre antal så kallade cookies på din dator. Cookies är små textfiler som placeras på din dator av din webbläsare vid besök på en hemsida. Dessa används för att tillhandahålla en varukorg och en utcheckningsprocess, samt att underlätta för oss att hjälpa dig hitta det du letar efter på hemsidan. De cookies som lagras vid besök på trampolinspecialisten.se innehåller inga personuppgifter.

Cookies används för följande syften på trampolinspecialisten.se:

 • Tillhandahålla en varukorg som gör att du kan handla på trampolinspecialisten.se
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster, vilket gör att vi kan utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.

Överföring av information

Trampolinspecialisten och dess personuppgiftsbiträden lagrar sin information inom EU alternativt USA (som då omfattas av det så kallade Privacy Shield-avtalet)

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar av denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

3
Uppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling Syfte med behandlingen Typ(er) av personuppgift Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Beställning av produkt(er) via hemsida eller telefon Leverera beställda varor, support kring beställning, spårning Namn, adress, telefonnummer, e-post 1 Kunder Avtal och intresseavvägning 1 år
Kontakt via telefon eller i butik Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter, uppgifter frivilligt uppgivna av kontaktperson Kunder och kontaktpersoner Intresseavvägning 1 år
Kontakt via e-post eller chatt Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter, uppgifter frivilligt uppgivna av kontaktperson Kunder och kontaktpersoner Intresseavvägning 1 år
Nyhetsbrev via e-post Information och marknadsföring E-postadress Kunder och andra som anmält intresse Intresseavvägning Till uppsägning

1) Klarna behandlar i vissa fall ytterligare personuppgifter vid beställning online. Dessa personuppgifter behandlas inte av och är heller ej åtkomliga för Trampolinspecialisten.